Prima pagină Timp Liber

(P)

Redactia Descopera.ro | 09.22.2012 | ● Vizualizări: 40
(P)     advertorial + zoom
Galerie foto (1)

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
"Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013" - "Investeşte în oameni!"
Titlul proiectului: "Îmbunătăţirea aptitudinilor antreprenoriale pentru angajaţii din domeniul valorilor mobiliare"
Axa Prioritara 3, "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderii"
Domeniul major de intervenţie 3.1 "Promovarea culturii antreprenoriale"
Contract nr. POSDRU/92/3.1/S/63008

Rezultatele obţinute în urma derulării proiectului "Îmbunătăţirea aptitudinilor antreprenoriale pentru angajaţii din domeniul valorilor mobiliare"

  • Asociaţia Brokerilor asigură sustenabilitatea proiectului prin oferirea de cursuri în sistem e-learning

Asociaţia Brokerilor are plăcerea să informeze că a încheiat cu succes implementarea proiectului "Îmbunătăţirea aptitudinilor antreprenoriale pentru angajaţii din domeniul valorilor mobiliare". Scopul principal al proiectului a fost dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale, promovarea culturii antreprenoriale în rândul angajaţilor şi al personalului de conducere din cadrul societăţilor care activează pe piaţa de capital.
Proiectul s-a derulat pe o perioadă de doi ani de zile, timp în care au fost instruiţi 1490 de angajaţi, dintre care 488 de persoane de conducere. Programul de cursuri, pe cele 11 teme de antreprenoriat, va fi disponibil publicului larg în sistem e-learning, începând cu luna 1 octombrie 2012, iar pentru angajaţii din piaţa de capital, Asociaţia Brokerilor va pune la dispoziţie două dintre cursurile proiectului, ca programe de formare profesională continuă, faţă în faţă.

Participanţii au avut oportunitatea să aleagă din cursurile desfăşurate pe teme dedicate dobândirii de noi competenţe în domeniile: vânzări, negociere, găsirea de soluţii la nevoile clientului, leadership, comunicare, management financiar, resurse umane, întocmirea planurilor de afaceri, aspecte juridice şi contabile referitoare la deschiderea unei afaceri, produse financiare, legislaţie în domeniul pieţei de capital. O parte din cursurile menţionate au fost destinate iniţierii de noi afaceri de către participanţi.

Angajaţii din piaţa de capital au putut participa şi la cele 6 seminarii pe teme de actualitate, dar şi la cursuri de iniţiere în tehnologia informaţiei, TIC. Cursurile şi seminariile s-au desfăşurat în Bucureşti şi marile oraşe din ţară, cu prezenţa în sală, însă cursanţii au în continuare la dispoziţie şi o platformă e-learning, creată în cadrul acestui program, pe care îşi pot accesa cursurile la care au participat, în format multimedia. Platforma de e-learning este disponibilă pe website-ul proiectului www.perfectionare-piatadecapital.ro, website care a fost construit în cadrul acestui program, dedicat informării asupra activităţilor derulate.

De asemenea, societăţile de servicii de investiţii financiare au beneficiat de consiliere şi asistenţă juridică în interpretarea cadrului legal aplicabil. Au fost elaborate peste 200 de rapoarte de consiliere juridică pe teme de actualitate specifice legislaţiei pieţei de capital, dar şi pe teme de legislaţie generală.

Angajaţii şi personalul de conducere din piaţa de capital au avut oportunitatea să participe la una din deplasările externe, care au avut loc la marile burse de valori din Europa: London Stock Exchange, NYSE Euronext Amsterdam şi Borsa Italiana Milano. În cadrul specializării prin observare la burse de valori din Uniunea Europeana, 100 de brokeri români au putut vedea la faţa locului cum se tranzacţionează pe pieţele de valori mobiliare din ţările respective şi au primit informaţii despre modalităţile în care companiile pot atrage capital prin listare pe bursele de valori. Au fost prezentate platformele de tranzacţionare, pieţele primare şi cerinţele de listare şi reglementare pe aceste pieţe, pieţele pentru instrumente financiare derivate, produse structurate, ETFs, precum şi condiţiile pentru a deveni membru al acestor burse. S-a acordat o atenţie deosebită pieţelor speciale pentru IMM-uri, care le oferă acestora posibilitatea să atragă finanţare în condiţii de listare mai puţin restrictive decât pe pieţele reglementate. De asemenea, au avut loc întâlniri cu reprezentanţi ai societăţilor de intermediere financiară din ţările respective şi ai unor fonduri mari de investiţii, în scopul de a se dezvolta o reţea de parteneriate în viitor.
Preşedintele Asociaţiei Brokerilor a declarat: "Având în vedere gradul ridicat de internaţionalizare a pieţelor financiare, aceste schimburi de experienţă sunt considerate indispensabile în formarea profesională a angajaţilor din piaţa de capital din România, pentru a fi posibilă dezvoltarea viitoare a acesteia. În plus, întrucât angajaţii din piaţa de capital acordă consultanţă investitorilor, dar şi companiilor care doresc să atragă capital prin listare pe bursa de valori, de nivelul lor de cunoaştere a pieţelor internaţionale depinde o parte din succesul finanţării antreprenoriatului în România."

Cele trei deplasări externe au avut drept scop specializarea prin observare şi încheierea unor eventuale parteneriate. Un astfel de parteneriat s-a concretizat, după vizita la Londra, în urma căreia Asociaţia Brokerilor a încheiat un acord de parteneriat cu London Stock Exchage Academy, pentru oferirea de programe de training brokerilor români şi instituţiilor din piaţa de capital.

În urma finalizării programelor incluse în proiect a avut loc o etapă de evaluare a impactului proiectului, la care au participat angajaţi şi personal de conducere din 67 de companii. Conform răspunsurilor primite din partea conducerilor acestor companii, proiectul a contribuit într-o mare masură la dezvoltarea abilităţilor avute în vedere şi la realizarea obiectivelor propuse, care sunt în conformitate cu obiectivele domeniului major de intervenţie nr. 3.1 - "Promovarea culturii antreprenoriale". Chestionarul a cuprins 11 intrebări care au acoperit toate activităţile şi obiectivele proiectului. Răspunsurile oferite de participanţii la proiect au dus la concluzia că activităţile desfăşurate au fost foarte utile pentru aceştia. Astfel, 84,09% dintre respondenţi au acordat calificative bune şi foarte bune.

Informaţii suplimentare despre proiect puteţi obţine conform datelor de mai jos :
Ingrid Zamfir
Expert Promovare
Asociaţia Brokerilor
Tel: 021-317.99.35; Fax:021.317.99.34; E-mail:ingrid.zamfir@asociatiabrokerilor.ro
www.perfectionare-piatadecapital.ro
www.asociatiabrokerilor.ro

Tag-uri: advertorial