Prima pagină Timp Liber

(P) Redescoperă Flacăra Petrolului

Redactia Descopera.ro | 11.18.2013 | ● Vizualizări: 112

.

Noiembrie 2013

Primăria Municipiului Moreni, in calitate de beneficiar, deruleaza proiectul „Redescoperă flacăra petrolului” co-finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.3 - „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”.

Pe parcursul celor doi ani de implementare (2012 si 2013), prin intermediul acestui proiect s-a urmărit promovarea resurselor naturale şi a elementelor de folclor şi artă populară din Moreni şi din zonele limitrofe, cu scopul de a deveni o destinaţie turistică atractivă şi de a dezvolta arealul pentru mediul de afaceri.Acţiunile şi evenimentele organizate în cadrul acestui proiect au vizat: 

 • realizarea unui studiu, în primul an de implementare, cu privire la alegerea celor mai bune târguri şi expoziţii, în vederea realizării unei promovări cât mai eficiente;
 • participarea la 8 târguri şi expoziţii, pe parcursul celor 2 ani de implementare, cu scopul creării vizibilităţii şi promovării turismului în zonă, atragerii de turişti străini şi români şi includerii zonei în circuitele turistice;
 • crearea unui portal de turism (www.redescopera-moreni.ro), în primul an de implementare, care permite accesarea de informaţii cât mai diversificate şi de interes turistic, ce va fi la dispoziţia tuturor si dupa finalizarea proiectului;
 • realizarea şi distribuirea de materiale promoţionale indoor şi outdoor, pe parcursul celor 2 ani de implementare;
 • marketing online (marketing prin internet), pe parcursul celor 2 ani de implementare;
 • organizarea şi desfăşurarea a doua festivaluri direcţionate către toate categoriile de turişti, cate unul în fiecare an de implementare.

În localitatea Moreni există o veche tradiţie în extracţia de petrol, fiind un element reprezentativ pentru această zonă. În anul 1691 a fost construită a treia platformă petrolieră din lume şi prima din România. 

Ca localizare geografică, Moreni este aşezat în Câmpia Târgoviştei, pe cursul râului Cricovul Dulce. Vegetaţia întregeşte peisajul specific al zonei, fiind bogată şi variată pornind de la zonele cu predominarea vegetaţiei ierboase, trecând peste terenurile de cultură şi ajungând la pădurile de foioase care înconjoară ca un brâu zona. La fel se găsesc în Moreni ape sulfuroase propice dezvoltării turismului de wekend şi tratamentelor balneare. De asemenea, cu siguranţă veţi fi încântaţi de frumoasele păduri de foioase şi zona amanejată a râului Cricovul Dulce.

Principalele puncte de atracţie turistică ale oraşului şi împrejurimilor sunt: 

 • Biserica „Schimbarea la Faţă“ – 1868; 
 • Biserica cu dublu hram „Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul Dimitrie“ (1891-1895) din cartierul Stavropoleos; 
 • Monumentul Eroilor din Războiul 1916-1918; 
 • sondele de foraj şi extracţie petrol şi siturile petrolifere; 
 • Muzeul de artă şi tradiţii al şcolii nr.1; 
 • ruinele istorice de la Cazemata Nemţilor şi ruinele unor tuneluri de legătură cu Ploieşti-ul;
 • stadionul municipal cu 10.000 de locuri; 
 • dealul Sângeriş, traseu natural pentru motocross, inedit prin lungime şi grad de dificultate.

Moreni-ul poate constitui punct de plecare şi pentru alte obiective turistice deosebite:

 • Rezervaţia de Zimbrii ”Neagra” Bucşani;
 • Complex Muzeal Curtea Domnească;
 • Mănăstirea Dealu;
 • Palatul Cantacuzino Floreşti (Micului Trianon);
 • Casa Memorială I.L. Caragiale.

La finalizarea acestui proiect apreciem că obiectivele stabilite au fost atinse, astfel încât pentru a vă convinge de potenţialul turistic al zonei, vă aşteptăm să ne vizitaţi şi să re/descoperiţi flacăra petrolului de altădată, ce încă arde pentru noi toţi!

Pentru mai multe informaţii despre proiect vizitaţi www.redescopera-moreni.ro.

Foto © UAT Municipiul Moreni

Este important să păstrăm, să conservăm şi să perpetuăm, tradiţiile şi resursele existente!

"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”

ASCULTĂ CE GÂNDEȘTI