animalul cu cea mai înaltă sensibilitate la frecvenţe