galerie

Oare oamenii pot hiberna?


  • Iarna hibernează mamiferele.
  • Reptilele nu hibernează precum mamiferele.
  • Iarna, urşii nu hibernează, ci au somnul lor de iarnă caracteristic.
  • Ariciul este un mamifer care hibernează total.
  • Urşii ies deseori iarna din bârloguri.
  • Liliecii hibernează adânc.
1/1