Regulamentul Concursului „Biblioteca Descopera”

Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Campania promoţională este organizată de S.C. MEDIAFAX GROUP S.A. cu sediul social în Bucureşti, str. Aurel Vlaicu, nr. 62-66, sector 2, Etaj 6, Camera 42, cu aceeaşi adresă de corespondenţă, număr de ordine la Registrul Comerţului J40/6876/2010, cod unic de înregistrare: 27189522, atribut fiscal RO.
Campania promoţională “Biblioteca Descopera.ro” se va derula în conformitate cu prezentul regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este în conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligaţie în cazul furnizării unor date eronate, care să ducă la imposibilitatea transferului în condiţii normale a premiului.
Prin înscrierea la aceasta campanie promoţională, participanţii sunt de acord ca informaţiile legate de identitatea lor să intre în baza de date a Organizatorului, S.C. MEDIAFAX GROUP S.A., conform Legii 677/2001, acestea putând fi folosite pentru activităţile sale de marketing şi pentru a transmite mesaje cu caracter publicitar. La cererea scrisă a participanţilor, trimisă la adresa str. Aurel Vlaicu, nr. 62-66, sector 2, Mun. Bucureşti, operatorul se obligă să actualizeze sau să şteargă datele personale ale acestora.

Art. 3. Durata campaniei promoţionale şi aria de desfăşurare

Campania promoţională se desfăşoară în perioada 5 decembrie 2012 – 13 februarie 2013. Aria de desfăşurare a campaniei este întreg teritoriul României.

Art. 4. Mărcile şi produsele participante

Concursul se desfăşoara exclusiv pe internet, pe http://www.descopera.ro .

Art. 5. Condiţii de participare

La acest concurs poate participa orice persoană fizică, cu domiciliul stabil in România. Prin înscrierea la concurs, participanţii acceptă şi se supun prevederilor prezentului Regulament.
Angajaţii S.C. MEDIAFAX GROUP S.A. si ai societatilor comerciale implicate în derularea concursului, sotii/sotiile, precum si rudele de la gradul I până la gradul IV ale acestora, nu au dreptul să participe si sa câştige premii la acest concurs.

Participarea la campania promoţională “Biblioteca Descopera.ro” implică acceptul ca numele, fotografiile şi alte materiale audio sau video cu participanţii câştigători să poată fi făcute publice şi folosite în scop publicitar. Pentru identificare, câştigătorii vor avea nevoie de un document de identitate: paşaport, buletin sau carte de identitate.
În cazul în care câştigătorul nu deţine dreptul legal de a avea carte de identitate/ buletin de identitate (nu a împlinit vârsta de 14 ani), acesta este îndreptăţit să intre în posesia premiului, dar numai în prezenţa şi cu acordul scris al părinţilor sau tutorelui legal.
Dreptul de participare la Concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale sau dacă Organizatorul consideră că a încercat să fraudeze mecanismul de Concurs.

Art. 6. Protecţia datelor personale

Tuturor participanţilor la campania promoţională le sunt garantate drepturile în conformitate cu legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi de a se adresa justiţiei.

Art. 7. Mecanismul campaniei

Pentru a participa la campania promoţională, un utilizator trebuie să completeze  formularul de intregistrare si sa raspunda la intrebarea saptamanala pe site-ul Descopera.ro (http://www.descopera.ro ) în intervalul 5 decembrie 2012 – 13 februarie 2013.
 La înregistrare, utilizatorului i se va solicita să introducă o adresă de e-mail, informatie ce va fi folosita ulterior pentru orice fel de comunicare legată de concurs. O adresă de e-mail poate fi folosită de un singur utilizator pentru înscrierea în concurs.
Concursul are 10 etape, fiecare etapa va avea propriii castigatori. Acestia vor fi desemnati prin tragere la sorti din lista tuturor participantilor la respectiva etapa care au completat formularul de concurs, sunt abonati confirmati la Newsletterul zilnic Descopera si au raspuns corect la intrebarea de concurs aferenta respectivei etape.
Fiecare etapa de concurs va avea propria tragere la sorti realizata de catre echipa Descopera.ro in ultima zi din saptamana de concurs

Art. 8. Desemnarea câştigătorilor şi acordarea premiilor

Castigatorul saptamanal va fi desemnat prin tragere la sorti. Fiecare dintre participanti va intra in tragerea la sorti cu o sansa/saptamana.
Se acordă 10 premii, fiecare constând într-o colectie de DVD-uri.
Tragerea la sorţi are loc în data in ultima zi din saptamana de concurs, ocazie cu care se va desemna 1 câştigător pentru fiecare saptamana de concurs.
Validarea câştigătorilor se va face în baza unui act de identitate, ca verificare a corectitudinii datelor personale completate de participant în momentul înscrierii în Concurs.
Câştigătorilor li se va aduce la cunoştinţă rezultatul extragerii şi locul în care vor putea intra în posesia premiilor în aceeaşi zi cu tragerea la sorţi, după încheierea desemnării câştigătorului, telefonic sau prin e-mail în baza datelor funizate.
De asemenea, numele câştigătorului va fi afişat pe pagina concursului precum si pe pagina http://www.facebook.com/descopera.ro
În cazul în care un câştigător a furnizat date de contact eronate sau nu poate fi contactat în interval de 72 de ore de la anunţarea lui, premiul se va acorda altui utilizator, următorul extras ca rezervă în cadrul tragerii la sorţi.
Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării câştigătorilor din motive care nu ţin de el.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a publica datele cu caracter personal ale câştigătorilor Concursului şi de a se folosi de imaginea acestora în scopuri publicitare. Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Organizatorul poate solicita câştigătorilor acordul pentru a publica materiale audio, foto şi video cu ei.
Organizatorul va verifica prin metode proprii corectitudinea participanţilor şi îi vor descalifica pe cei a căror activitate în cadrul Concursului va fi considerată drept fraudă.

Orice tentativă de fraudare (incluzând dar nu limitându-se la spam, phishing, utilizarea unor extensii de browser care au adus avantaje pe altă cale decât pe cea specificată în regulament, utilizarea unor programe care au acelaşi rol etc.), atrage dupa sine eliminarea din Concurs a concurentului respectiv. Acesta acceptă prin prezentul Regulament faptul că nu are dreptul la niciun fel de explicaţie din partea Organizatorului în momentul în care acesta consideră că respectivul cont a fost valorificat prin fraudă.
Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente, conform legislaţiei române în vigoare.
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru problemele legate de conexiunea la internet a participanţilor, precum şi pentru problemele cauzate de ISP-ul folosit de Organizator.

Art. 9. Premiile

In cadrul acestui concurs se acorda 10 premii, cate unul pentru fiecare etapa saptamanala, fiecare  premiu constând în cate o colectie de DVD, dupa cum urmeaza:

 • etapa 1 – Colectie Discovery Atlasul Lumii – (11DVD)
 • etapa 2 – Colectia Cele 7 minuni ale lumii – 4 DVD -uri
 • etapa 3 – Colectia Corpul Omenesc – Masinaria suprema
 • etapa 4 – Cum functioneaza lucrurile
 • etapa 5 – Curiosity
 • etapa 6 – In interiorul Pamantului
 • etapa 7 – Lumea invizibila
 • etapa 8 – Colectia Misiunile NASA
 • etapa 9 – Colectia Mistere Biblice
 • etapa 10 – Razboiul Balenelor

Valoarea totală a premiilor este de 500 lei, TVA inclus.
Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiului. Premiul nu poate fi cedat altei persoane.
Castigatorii vor intra in posesia premiilor astfel:

Daca sunt din Bucuresti, castigatorii isi vor ridica premiul de la sediul Organizatorului din strada Aurel Vlaicu, nr 62-64,etaj 4, Sector 2, Bucuresti, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 18:00. Castigatorii vor prezenta Organizatorului buletinul sau cartea de identitate. 
Daca sunt din afara Bucurestiului, castigatorii vor primi premiile prin posta, taxele fiind suportate de catre Organizator. Inainte de trimiterea premiului castigatorii vor trebui sa trimita pe fax / mail Organizatorului o copie dupa buletin sau cartea de identitate. 
Premiile vor fi expediate prin posta numai la adrese de pe teritoriul Romaniei. In cazul in care castigatorii nu isi ridica coletele de la oficiile postale iar premiile trimise sunt returnate la Organizator, castigatorii pierd dreptul asupra premiilor in cauza. 

Art. 10. Regulamentul campaniei promoţionale

Regulamentul campaniei promoţionale “Biblioteca Descopera.ro” este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul www.descopera.ro , cât şi prin solicitare pe adresa Str. Aurel Vlaicu, nr. 62-66, sector 2, Bucureşti. Participarea la această campanie promoţională implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.
În perioada desfăşurării promoţiei, cititorii pot suna la linia de telefon dedicată promoţiei: 031.82.57.349 (linie telefonică cu tarif normal) pentru a afla mai multe amănunte în legătură cu promoţia (regulament de participare, premii, modalităţi de acordare a premiilor), precum şi pentru sugestii sau eventuale plângeri. Programul de funcţionare a liniei telefonice este de luni pînă vineri, între orele 10.00 – 18.00.
Organizatorul concursului nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către participanţi.
Organizatorul nu are obligaţia de a purta corespondenta privitoare la solicitările necâştigătoare.

Art. 11. Taxe si impozite aferente

Organizatorul Concursului nu are obligatia de a calcula, retine la sursa si varsa la bugetul de stat cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din  fiecare premiu saptamanal acordat, intrucat valoarea fiecarui premiu acordat este mai mica decat valoarea sumei neimpozabile de 600 lei, conform art. 77 al.4 din Codul Fiscal al Romaniei.

Art. 12. Angajamente

Participarea la campania “Biblioteca Descopera.ro” implică acceptarea ca numele, fotografiile şi materialele filmate cu particianţii câştigători să poată fi făcute publice şi folosite în scop publicitar, fără pretenţii de ordin patrimonial în urma apariţiei fotografiilor şi materialelor filmate.
Art. 13. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională “Biblioteca Descopera.ro” se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instantele de judecată din Municipiul Bucureşti.

Art. 14. Întreruperea campaniei promoţionale

Campania promoţională va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunte publicul prin intermediul unui cotidian national si pe site-ul www.prosport.ro.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificari la actualul regulament, cu condiţia ca orice modificare să fie anunţată pe site-ul www.descopera.ro în timp util.

S.C. MEDIAFAX GROUP S.A.
Prin reprezentant legal