REGULAMENTUL CONCURSULUI “Biblioteca Descopera 2012”

Art. 1 Organizator

MEDIAFAX GROUP SA cu sediu in Bucuresti, Str. Aurel Vlaicu, nr 62-66, etaj 6, camera 42, Sector 2, CUI: RO 27189522, Nr. Inregistrare Registrul Comertului: J40/6876/2010.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii concursului, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel putin 24 de ore inainte de a intra in vigoare. Participantii vor fi prin intermediul paginii de web pe care este publicat prezentul regulament.

Art. 2 Durata concursului si aria de desfasurare

Concursul „Biblioteca Descopera 2012 se deruleaza in 6 martie – 3 aprilie 2012 si va avea 2 etape. Castigatorii concursului vor fi anuntati la sfarsitul fiecarei etape de concurs. Concursul are valabilitate pe intreg teritoriul Romaniei.

Art. 3 Conditiile de participare

Concursul se desfasoara exclusiv pe Internet, pe site-ul www.descopera.ro.

Are drept de participare orice vizitator care indeplineste toate conditiile de mai jos:

  • este cetatean roman sau cetatean strain rezident in Romania
  • acceseaza in intervalul de concurs site-ul www.descopera.ro, completeaza formularul de participare la concurs si raspunde la intrebarile etapelor de concurs
  • este abonat la Newsletterul zilnic Descopera.ro
  • este de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicata concursului, in cazul in care este desemnat castigator al concursului
  • confirma ca a citit si a inteles prezentul Regulament Oficial si ca este de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta.

Nu pot participa la aceasta promotie angajatii Mediafax Group si MediaPro, rudele de gradul I ale acestora, precum si sotii / sotiile lor.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Art.4 Protectia datelor personale

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exlusiv in scopul anuntarii si idetificarii castigatorului.

Art. 5. Mecanismul concursului

Utilizatorii vor afla de concurs de pe homepage-ul site-ului www.descopera.ro si din bannerele de promovare.

Concursul se va desfasura in in perioada 6 martie – 3 aprilie 2012 si va avea 2 etape de concurs. Fiecare etapa de concurs va dura 2 saptamani si va avea propriii castigatori.

Utilizatorii se inscriu in concurs pentru fiecare etapa in parte, prin completarea formularului de concurs cu datele persoanle si cu raspunsul la intrebarea aferenta etapei respective de concurs. Intrebarea este afisata in pagina de concurs de pe site-ul www.descopera.ro. Pentru a fi desemnati castigatori utilizatorii trebuie sa trimita raspunsuri pertinente si cat mai originale.

Art. 6. Premiile concursului

Premiile concursului constau in carti oferite de Organizator astfel:

  • Etapa I: enciclopedia „Terra” – 3 exemplare
  • Etapa II: enciclopedia „Mari inventii ale omenirii” – 3 exemplare

Art. 7. Desemnarea si anuntarea castigatorilor

Castigatorii vor fi desemnati de catre echipa Descopera.ro la sfarsitul fiecarei etape de concurs. Echipa Descopera.ro va alege cele mai originale si pertinente 3 raspunsuri trimise de catre participanti in cadrul fiecarei etape de concurs. Utilizatorii care au inscris in concurs raspunsurile desemnate castigatoare trebuie sa fie persoane distincte si sa respecte toate cerintele prezentului Regulament de concurs.

Castigatorilor li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in 24 de ore dupa desemnarea raspunsurilor castigatoare prin e-mail sau telefonic, in baza datelor funizate in formularul de concurs. De asemenea, numele castigatorilor vor fi afisate pe pagina concursului de pe www.descopera.ro.

In cazul in care, in intervalul de 72 de ore de la desemnarea castigatorilor, acestia nu trimit informatiile solicitate de Organizator sau nu pot fi contactati de catre Organizator din motive care nu tin de el, castigatorii in cauza vor fi descalificati, iar premiile acestora se vor acorda altor utilizatori, alesi prin acelasi mecanism de concurs. In cazul descalificarii unui castigator se va realiza inca o extragere si daca nici cel de-al doilea participant extras nu este valid pentru trimiterea premiului, acesta va ramane in posesia Organizatorului care va dispune de premiu asa cum doreste.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.

Castigatorii vor intra in posesia premiilor astfel:

Daca sunt din Bucuresti, castigatorii isi vor ridica premiul de la sediul Organizatorului din strada Aurel Vlaicu, nr 62-66,etaj 4, Sector 2, Bucuresti, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 17:00. Castigatorii se vor legitima cu buletinul sau cartea de identitate, vor lasa o copie a acesteia si vor semna un proces verbal.

Daca sunt din afara Bucurestiului, castigatorii vor primi premiile prin posta / curier taxele fiind suportate de catre Organizator. Inainte de trimiterea premiului castigatorii trebuie sa trimita pe fax / mail Organizatorului o copie dupa buletin sau cartea de identitate, in caz contrar urmand sa fie descalificati.

Premiile vor fi expediate prin posta / curier numai la adrese de pe teritoriul Romaniei. In cazul in care castigatorii nu isi ridica coletele de la oficiile postale iar premiile sunt returnate la Organizator, castigatorii trebuie sa suporte costul retrimiterii, in caz contract pierd dreptul asupra premiilor in cauza.

Art. 8. Informarea publicului

Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, in mod gratuit, pe site-ul www.descopera.ro , dar si prin solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.

Art. 9. Intreruperea concursului

Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte ca acesta sa anunte publicul prin intermediul a cel putin o televiziune nationala sau un cotidian national.

Art. 10. Taxe si impozite aferente

Organizatorul Concursului nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanelor castigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform legii pentru veniturile obtinute din Concurs, impozit pe care Organizatorul campaniei publicitare este obligat sa il calculeze si sa il plateasca in beneficiul castigatorilor.

Art. 11. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre SC MEDIAFAX GROUP SA si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.