galerie

Fosile neobişnuite: au fost descoperite rămăşiţele unei păsări cu dinţi ciudat alcătuiţi


  • Dinţii păsărilor serveau la spargerea exoscheletului dur al unor nevertebrate cu care se hrăneau.
  • Fosila de Sulcavis geeorum aparţine unei mici păsări care a trăit acum 125-121 de milioane de ani.
1/1