Prima pagină Natura

Susţine biodiversitatea şi câştigă o excursie în Transilvania!

06.06.2011 | ● Vizualizări: 224
Susţine biodiversitatea şi câştigă o excursie în Transilvania!     biodiversitate, uniunea europeană + zoom
Galerie foto (3)

Direcţia Generală pentru Mediu a Comisiei Europene a lansat cea de-a doua etapă din cadrul campaniei de comunicare a strategiei de biodiversitate pentru anul 2020. Lansarea noii campanii are loc în preajma Zilei Internaţionale a Diversităţii Biologice – stabilită în data de 22 mai de către Naţiunile Unite pentru a promova şi a face cunoscute problemele importante privind biodiversitatea.

Pornind de la succesul înregistrat ca urmare a acţiunilordesfăşurate în cadrul primei etape ale campaniei, noua etapăurmăreşte să stabilească legături pe termen lung între indivizi şigrupuri de indivizi care îşi iau angajamentul de susţinere abiodiversităţii. Această nouă fază le oferă celor interesaţioportunitatea de a primi informaţii şi recomandări legate de modulîn care se pot implica în protejarea biodiversităţii. Aceştia vorprimi sfaturi legate de modul în care se pot implica, atât eiînşişi, cât şi prietenii lor, în acţiuni de protejare abiodiversităţii.

Punctul central al noi campanii este o aplicaţie 3Dinedită creată pe pagina de Facebook dedicată campanieiBiodiversitatea, care le va permite utilizatorilor să includă pozade profil a tuturor prietenilor pentru a forma una dintre mascotelecampaniei: Veveriţa Roşie, Tonul, Stejarul, Broasca sauVrabia.

Campania Comisiei Europene - Biodiversitatea a înregistrat unsucces considerabil în anul 2010, prin activităţi de comunicarecare au avut ca obiectiv sublinierea modului în care viaţa noastrădepinde de biodiversitate. Peste 16.000 de oameni au participat laevenimente şi s-au implicat activ în cadrul acţiunilor legate debiodiversitate, iar web site-ul dedicat campaniei(www.contamuniipealtii.eu) a înregistrat peste 3.7 milioane devizite.Competiţie 2011 - câştigă oexcursie în Transilvania!

În noua etapă a campaniei Biodiversitatea 2011, cetăţeniiEuropei pot câştiga o excursie pentru două persoane în România, înregiunea Transilvania. Câştigătorul competiţiei va petrece osăptămână în mijlocul naturii, bucurându-se de rarităţile naturiiprecum observarea urşilor, alături de un ghid personal pe toatădurata excursiei. De asemenea, câştigătorul va avea asigurattransportul şi cazarea.

Mecanismul competiţiei

Pentru a participa la competiţie, utilizatorii de Facebooktrebuie sa viziteze pagina de Facebook a campaniei Biodiversitateaşi să utilizeze aplicaţia Biodiversifică-ţi Prietenii(Biodiversify Your Friends) - http://apps.facebook.com/biodiversity/.Astfel, pozele tuturor prietenilor se vor transforma în mascotaaleasă. După finalizarea acestui proces, utilizatorii trebuie săîşi demonstreze angajamentul de implicare în protejareabiodiversităţii prin acţiuni concrete. Acest angajament poate fiexprimat prin cuvinte, filme sau poze. În urma unui vot autilizatorilor de Facebook, cele mai de impact 10 acţiuni vor fijurizate de către Comisia Europeană care va decide câştigătorulfinal. Concursul se va desfăşura în perioada 20 mai - 31 iulie2011.

Ce înseamnă şi de ce esteimportantă biodiversitatea?

Biodiversitatea - o varietate imensă de ecosisteme, specii şigene care ne înconjoară - reprezintă asigurarea noastră de viaţă,oferindu-ne mâncare, apă, aer proaspăt, tratamente şi adăpost, nefereşte de dezastre naturale şi de boli şi contribuie laechilibrarea climei. De asemenea, biodiversitatea reprezintăcapitalul nostru natural, oferindu-ne servicii în cadrul unuiecosistem care ne susţine economia. Deteriorarea sau diminuareabiodiversităţii pun în pericol aceste servicii: vom pierde speciişi habitate, bogăţiile şi beneficiile pe care ni le oferă natura şine punem astfel în pericol bunăstarea.

În prezent, numărul speciilor pe cale de dispariţie se află laun nivel îngrijorător. Având ca principală cauză activităţileoamenilor, speciile sunt în prezent distruse de până la 1000 de orimai repede decât în mod natural: conform datelor FAO, 60% dintreecosistemele lumii sunt degradate sau folosite nesustenabil; 75%dintre speciile de peşti sunt supra-exploatate sau degradate, iar75% din diversitatea genetică a recoltei agricole a fostpierdută la nivel global începând cu 1990.

Aproximativ 13 milioane de hectare de păduri tropicale sunttăiate în fiecare an, iar 20% dintre recifurile de corali tropicaliau dispărut. În UE, doar 17% dintre habitate şi specii şi 11%dintre ecosistemele cheie protejate de legislaţia europeană sunt înstare bună. Toate acestea se întâmplă în pofida acţiunilorîntreprinse pentru a combate pierderea biodiversităţii, acţiunicare au venit ca urmare a stabilirii obiectivului UE pentrubiodiversitate pentru 2010, stabilit în anul 2001. Beneficiileacestor acţiuni au fost contrabalansate de presiunea continuă şi încreştere asupra biodiversităţii şi componentelor acesteia,înmulţirea speciilor străine, poluarea şi schimbările climatice.Alte cauze indirecte, cum ar fi creşterea populaţiei, lipsa deinformare cu privire la importanţa biodiversităţii şi faptul căvaloarea economică a biodiversităţii nu este reflectată îndeciziile luate pentru protejarea acesteia, au un impact importantasupra biodiversităţii.

Este evident faptul că oamenii trebuie să acţioneze urgent, săse informeze legat de consecinţele acţiunilor pe care le întreprindşi să-şi schimbe atitudinea pentru bunăstarea planetei. Acesta esteobiectivul campaniei Biodivesitatea desfăşurată de Direcţa Generalăpentru Mediu.

Strategia Uniunii Europenepentru Biodiversitate

În data de 3 mai 2011, Comisia Europeană a adoptat o nouăstrategie pentru a stopa diminuarea biodiversităţii şi aecosistemelor în cadrul Uniunii Europene, până în anul 2020 -Asigurarea noastră de viaţă, capitalul nostru natural: strategiaUE pentru biodiversitate pentru anul 2020.

Noua strategie se aliniază cu două angajamente pe care lideriiUE şi le-au luat în luna martie 2010. Primul angajament este şiobiectivul menţionat în slogan: "Oprirea pierderii biodiversităţiişi degradării serviciilor oferite de ecosisteme în UE până în 2020şi refacerea acestora pe cât posibil, sporind în acelaşi timpcontribuţia UE pentru evitarea pierderii biodiversităţii la nivelglobal".

Cel de-al doileaangajament este reprezentat de viziunea pentru anul 2050: "Până înanul 2050, biodiversitatea Uniunii Europene şi serviciile oferitede ecosisteme - capitalul natural - sunt protejate, valorificate şirestaurate corespunzător pentru valoarea intrinsecă abiodiversităţii şi pentru contribuţia esenţială a acestora labunăstarea oamenilor şi la prosperitatea economică şi pentru caschimbările majore cauzate de pierderea biodiversităţii să fieevitate."

De asemenea, nouastrategie este aliniată cu angajamentele globale făcute la Nagoya,în luna octombrie 2010, în cadrul Convenţiei pentru DiversitateBiologică, când liderii mondiali au adoptat un pachet de măsuripentru a aborda pierderea biodiversităţii în următoareadecadă.

Există şaseobiective mari şi 20 de acţiuni pentru a ajuta Europa să-şi atingăobiectivul. Cele şase obiective se referă la: implementarealegislaţiei UE cu privire la mediu pentru protejareabiodiversităţii; o mai bună protecţie a ecosistemelor şi folosireainfrastructurilor verzi; folosirea agriculturii şi acţivităţilorforestiere sustenabile; administrarea corectă a stocurilor depeşte; control sporit a speciilor străine; contribuţie sporită a UEpentru evitarea pierderii biodiversităţii.

Pentru mai multe informaţii,accesaţi link-urile:

Website-ul campaniei: www.contamuniipealtii.eu

Aplicaţia de Facebook:

http://apps.facebook.com/biodiversity/

Asigurarea noastră de viaţă, capitalul nostru natural:

Strategia UE pentru biodiversitate pentru anul 2020:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf

Politica UE demediu:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm