Home » Statice » Regulament „Biblioteca Descopera.ro”

Regulament „Biblioteca Descopera.ro”

Regulament „Biblioteca Descopera.ro”
Publicat: 19.06.2013

 

Art. 1 Organizator

S.C MEDIAFAX GROUP S.R.L cu sediu in Bucureşti, Str. Aurel Vlaicu, nr 62-66, etaj 6, camera 42, Sector 2, CUI: RO 27189522, Nr. înregistrare Registrul Comerţului: J40/6876/2010.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării companiei, cu menţiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţă participanţilor şi a publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanţii vor fi înştintaţi prin intermediul paginii de web pe care este publicat prezentul regulament.

Art. 2 Durata concursului şi aria de desfăşurare

Concursul „Biblioteca Descopera” se derulează în perioada 17.06.2013 – 29.09.2013 şi va fi denumit în continuare Concurs. Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul României.

Art. 3 Conditiile de participare

Concursul se desfăşoară pe www.descopera.ro

Are drept de participare orice cititor care îndeplineşte toate condiţiile de mai jos:

 • cetăţeni români şi cetăţeni străini rezidenţi în România;
 • are 14 ani impliniti la data inceperii concursului, 17.06.2013;
 • accesează în intervalul de concurs site-ul www.descopera.ro şi completează quiz-ul din pagina concursului „Biblioteca Descopera.ro”;
 • este de acord cu publicarea pe site-ul www.descopera.ro, în cazul în care este desemnat câştigător al concursului;
 • confirmă că a citit şi a înţeles prezentul Regulament Oficial şi că este de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta;

Nu pot participa la aceast concurs angajaţii Mediafax Group, precum şi rudele de gradul I ale acestora, soţii/soţiile lor;
Dreptul de participare la campanie este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Art.4 Protecţia datelor personale

Prin inscrierea in cadrul concursului „Biblioteca Descopera.ro” orice participant isi exprima acordul ca toate datele cu caracter personal sa fie incluse in baza de date a S.C. MEDIAFAX GROUP S.A., persoana juridica inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, sub numarul nr. 18663
Scopul prelucrarii datelor este „reclama, marketing si publicitate”.
S.C. MEDIAFAX GROUP S.A.prelucreaza datele personale ale participantilor in vederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii, precum si pentru a informa in legatura cu alte produse, servicii, evenimente, etc. (telefon, SMS, e-mail, posta, etc).
Conform dispozitiilor art.20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata,
S.C. MEDIAFAX GROUP S.A. are obligatia de a aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.
Datele cu caracter personal prelucrate in vederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii sunt destinate utilizarii de catre S.C. MEDIAFAX GROUP S.A. si vor fi comunicate numai partenerilor contractuali ai operatorului cu care acesta colaboreaza in vederea organizarii concursului si publicului larg prin afisarea listei castigatorilor premiilor acordate in cadrul concursului.
La incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor in scopul organizarii acestui concurs, S.C. MEDIAFAX GROUP S.A. nu va transfera aceste date unui alt operator.
Comunicarea acestor date partenerilor contractuali se realizeaza numai in scopul informarii lor in privinta derularii concursului si desemnarii castigatorilor.
S.C. MEDIAFAX GROUP S.A. nu raspunde pentru eventuala utilizare neautorizata a datelor cu caracter personal de catre partenerii sai.
Conform Legii 667/2001, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie.
Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuie sa inainteze S.C. MEDIAFAX GROUP S.A. o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o depuna la sediul din Bucuresti, str. Aurel Vlaicu, nr. 62-66, sector 2, Etaj 6, Camera 42.
Daca unele date furnizate sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Art. 5. Mecanismul concursului

Utilizatorii vor afla de Concurs de pe site-ul www.descopera.ro şi din pagina de Facebook.
Concursul de desfăşoară în perioada 17.06.2013 – 29.09.2013, avand 15 etape saptamanale, cititorii înscriindu-se în concurs prin completarea formularului de concurs.
Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 17.06.2013 – 29.09.2013, la oricare etapa saptamanala, astfel:
– completează corect şi complet datele solicitate în primul ecran al quiz-ului (nume, e-mail, număr de telefon)
– bifează că sunt de acord să primească newsletter-ul Descopera.ro.
– dau “Like” paginii de Facebook Descopera.ro
– bifează că au citit şi sunt de acord cu Regulamentul concursului
– răspund la toate întrebările quiz-ului
– acumulează puncte la fiecare întrebare în funcţie de răspunsul bifat şi de rapiditatea cu care bifează răspunsul
– încearcă să obţină un punctaj cât mai mare la fiecare quiz jucat pentru a se clasa pe primul loc din Clasamentul de concurs, care va fi premiat la finalul concursului.
Utilizatorii pot completa mai multe quiz-uri pe parcursul concursului, dar punctajele obtinute nu se vor cumula, fiecare quiz completat avand locul lui separat in Clasament.
La finalul fiecarei etape din concurs Organizatorul va desemna câştigătorul care a obţinut cele mai mari punctaje în Clasamentul concursului.

Art. 6. Premiile concursului

La finalul fiecare saptamani, Organizatorul va oferi castigatorului unul din premiile de mai jos, fiecare premiu constand intr-o colectie de DVD-uri cu titlurile si valorile urmatoareL

 • Pariu cu natura – Spectaculoase metode de hranire -18,90 lei
 • Marile intrebari ale omenirii – Stephen Hawking – 24,90 lei
 • 10 mari descoperiri – Egipt – 12,90 lei
 • Minunile Universului – 9,90 lei
 • Box Prin gaura de vierme. Sezonul I – 34 lei
 • Clash of the dinosaurs – Ultimii supravietuitori – 9,90 lei
 • Box Domeniul suricatelor – 29,90 lei
 • Momente din istorie: Cruciadele – 12,90 lei
 • La extreme – Namibia. Borneo. Australia dvd 1 – 9,90 lei
 • 100 cele mai mari descoperiri – Top 10 – 9,90 lei
 • Stiluri de lupta: Franta, Savate – 4,90 lei
 • Tehnici de supravietuire – Romania. Mexic – 9,90 lei
 • Legendele fotbalului Ronaldo – 4,90 lei
 • Colectia Revolutia – 10,90 lei
 • Box Destinatia Marte – 10,90 lei

Valoarea totala a premiilor este in cuantum de 214,60 lei (TVA inclus).
Câştigătorii nu vor primi contravaloarea în bani a premiilor oferite în cadrul concursului.

Art.7. Desemnarea şi anunţarea câştigătorilor

Concursul va avea 1 câstigator/saptamana care va fi desemnat de către Organizator în maxim 48 de ore de la finalizarea saptamanii in curs.
Organizatorul va premia primul utilizator din Clasamentul de concurs, care a obţinut cel mai mare punctaj in saptamana respectiva în urma completării quiz-ului, şi care respectă prevederile prezentului Regulament de concurs.
Dacă la finalul unei saptamani, pe primele două locuri din Clasamentul de concurs se află mai mult de doi jucători cu acelaşi punctaj, Organizatorul va organiza o tragere la sorţi pentru departajarea acestora. Tragerea la sorţi va fi anunţată în pagina de concurs, înainte de realizarea ei cât şi rezultatele obtinuţe.
Câştigătorilor li se va aduce la cunoştinţă rezultatul concursului în 48 de ore după validarea lui de către Organizator prin e-mail sau telefonic, în baza datelor funizate în formularul de concurs. De asemenea, numele câştigătorilor vor fi afişate în pagina de concurs de pe www.descopera.ro.
Castigatorii din Bucuresti vor intra in posesia premiului la sediul Organizatorului, iar cei din provincie vor primi premiul prin curier sau posta, pe chelyioala Organizatorului.
Castigatorii din Bucuresti, cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani, vor intra in posesia premiului numai in prezenta reprezentantului legal (parinte, tutore, curator) care va semna si procesul verbal de acordare a premiului si va prezenta o copie a actului de identitate.
Castigatorilor din provincie, cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani, li se va inmana premiul trimis prin curier doar in prezenta reprezentantului legal (parinte, tutore, curator) care va semna si procesul verbal de acordare a premiului si va prezenta o copie a actului de identitate.
în cazul în care câstigătorul nu trimite în 48 de ore informaţiile solicitate de Organizator sau dacă a furnizat date de contact eronate / incomplete şi nu poate fi contactat, premiile se vor acorda unei alte persoane înscrise în concurs, respectiv următorii clasaţi în Clasamentul de concurs
Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării câştigătorului şi înmânării premiului din motive care nu ţin de el.

Art. 8. Informarea publicului

Regulamentul campaniei este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul www.descopera.ro dar şi prin solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
Art. 9. Intreruperea concursului

Concursul va putea fi intrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunţe publicul prin intermediul site-ului Descopera.ro.ro şi a paginii de Facebook a acestuia.

Art. 10. Taxe si impozite aferente
Organizatorul Concursului nu are obligaţia de a calcula, reţine la sursa şi vărsa la bugetul de stat cota de 16% aplicată asupra venitului net realizat din premiu, întrucât fiecare din premiile acordate în cadrul acestui concurs au un cuantum mai mic decât valoarea sumei neimpozabile de 600 lei, conform art. 77 al.4 din Codul Fiscal al României.

Art. 11. Litigii

în cazul unor litigii apărute între S.C MEDIAFAX GROUP S.R.L şi participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părtile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare insţantelor române competente.

ORGANIZATOR
SC MEDIAFAX GROUP SA
prin reprezentant legal

Urmărește DESCOPERĂ.ro pe
Google News și Google Showcase
Iți recomandăm