Prima pagină Stiinta

Acad. prof. dr. Solomon Marcus la 85 de ani - O viaţă dedicată matematicii şi informaticii

Marin Vlada 03.01.2010 | ● Vizualizări: 825
Acad. prof. dr. Solomon Marcus la 85 de ani - O viaţă dedicată matematicii şi informaticii     Solomon Marcus, matematica, stiinta + zoom
Galerie foto (1)

La 1 martie 2010, acad. prof. dr. Solomon Marcus împlineşte 85 de ani de viaţă. Cursurile de analiză matematică ale profesorului Solomon Marcus erau adevărate momente de spectacol matematic, ce realizau diverse analogii şi comparaţii între diverse gândiri şi teorii, între construcţii şi reconstrucţii, între demonstraţii şi argumentaţii, între metode şi calcule.

În cadrul unui curs de analiză matematică profesorul Solomon Marcus ne-a explicat că "la facultate în primul rând se învaţă cum trebuie să înveţi matematică, cum trebuie să gândeşti şi ce trebuie să studiezi, în al doilea rând se învaţă cum să foloseşti revistele şi cărţile din biblioteca facultăţii, şi în al treilea rând se învaţă să ai viziune, să imaginezi şi să creezi" spune astăzi conf. Dr. Marin Vlada de la Universitatea din Bucuresti. Anul 2010 este declarat "Anul Matematicii în Şcoala Românească", şi astfel rămân valabile vorbele acad. Solomon Marcus.

A fost un permanent animator în rândul studenţilor şi al specialiştilor, pentru promovarea şi răspândirea matematicii şi informaticii în cele mai diferite domenii: literatură, istorie, arheologie, economie, muzică, cinematografie etc. În discursul de recepţie de la Academia Română, susţinut Joi 27 martie 2008, intitulat "Singurătatea Matematicianului" Acad. Prof. Dr. Solomon Marcus îşi aminteşte despre Grigore C. Moisil - întemeietorul informaticii româneşti, "Pentru Moisil, Matematica a fost mai mult decât un domeniu de cercetare. A fost un mod de a vedea lumea, de a-şi trăi viaţa. Avea capacitatea de a injecta gândire matematică în orice fenomen pe care îl observa."

"Este singurul matematician român cu numărul Erdös egal cu unu. Şi-a desfăşurat activitatea de cercetare în analiză matematică, topologie, informatică teoretică, lingvistică, poetică, semiotică, istoria şi filosofia ştiinţei şi aplicaţii ale matematicii în diferite ştiinţe ale naturii sau societăţii. Cartea sa Gramatici şi automate finite din 1964 este una dintre primele din lume în teoria limbajelor formale, baza teoretică în studiul limbajelor de programare." spune acad. prof. dr. Marius Iosifescu în răspunsul la discursul de recepţie de la Academia Română. "Volumul Poetica matematică este datorat unui matematician care s-a facut cunoscut lumii ştiinţifice internaţionale prin lucrările sale adânci de matematici pure şi prin contribuţia sa esenţială la constituirea unei ştiinţe noi: lingvistica matematică." Gr. C. Moisil, 1970.

"A te pretinde matematician este o cutezanţă pe care puţine persoane în cunoştinţă de cauză şi-o pot permite. Şi-a permis-o Norbert Wiener, în titlul autobiografiei sale, după ce comunitatea matematică internaţională l-a recunoscut ca autor al unor importante noţiuni şi rezultate matematice şi ca un deschizător de drumuri. Dar un alt autor, Paul R. Halmos, cu o foarte bună reputaţie în matematică, însă cu o clasă sub aceea a lui Wiener, a fost mai prudent şi şi-a intitulat volumul său de memorii "I want to be a mathematician" (Doresc să fiu matematician). Avem deci în vedere pe matematician în ipostaza sa majoră. Drumul către această ţintă poate fi o aventură care merită a fi relatată, chiar dacă ţinta nu este efectiv atinsă." spune profesorul Solomon Marcus despre "A fi Matemaician"

Referinţă: Elearning

CITESTE SI: