Prima pagină D:News

In premiera: la Bucuresti se deschide Muzeul Deşeurilor

11.22.2010 | ● Vizualizări: 175
In premiera: la Bucuresti se deschide Muzeul Deşeurilor     mediu, ecologie, deseu, muzeu, AFI Palace, CEDD + zoom
Galerie foto (1)

Centrul de Excelenţă pentru Dezvoltare Durabilă (CEDD) şi Ministerul Mediului şi Pădurilor, cu sprijinul AFI Palace Cotroceni, anunţă deschiderea primului Muzeu al Deşeurilor din Europa, in data de 23 noiembrie 2010.

Originalul muzeu din incinta AFI Palace Cotroceni propune onouă perspectivă asupra impactului pe care-l au "deşeurile" asupravieţii noastre cotidiene - de la disconfort la ameninţare - şi, maiales, necesara lor integrare în ciclul resurselor - temporar transformate în obiectecare, erodate de timp, devin "deşeuri".

Este o fereastră deschisă spre reconsiderarea acestei "faze" pecare o traversează resursele de care dispunem şi asupra căroraintervenim neîncetat. Să putem sesiza că orice deşeu este avatarulunui obiect - odată util şi râvnit - este pariul acestui muzeuneobişnuit. Implicit, el reprezintă un parcurs iniţiatic şieducativ, incitant pentru minte şi mobilizator pentru noi toţi.Dintr-o dată, tot mai des pomenitele obiective sau obligaţii demanagement integrat al deşeurilor, de prevenţie şi reducere, de colectare selectivă, de valorizare capătă sens, devin realităţipalpabile.

Muzeul va avea - la început - 13 zone dedicate diverselordeşeuri municipale şi fluxuri de gestiune a acestora - de laambalaje (plastic, hârtie, sticlă, metal) la DEEE-uri (deşeurielectrice, electronice, electromenajere inclusiv surse de lumină şibaterii), de la biodegradabile la cele periculoase, de la serviciide salubritate la co-incinerare, de la demolări la colectareaselectivă, de la reutilizări la reciclare.Printre atracţiile muzeului se regăsesc: zona de colectareselectivă a ambalajelor, a DEEE-urilor, zona specială de curspentru elevii claselor I-VIII, zona de prezentare a portaluluiwww.MentineRomaniaCurata.ro, zona dedicată Ministerului Mediului şiPădurilor, 3 zone de prezentare vizuală a problemelor delittering (gunoi stradal), precum şi o zonă de expoziţii - una dinprincipalele atracţii fiind "Traseul Deşeurilor".

"Toţi implicaţi - toţi responsabili ar putea fimotto-ul acestui muzeu - de altfel, impropriu spus muzeu, întrucâtexponatele şi informaţiile, modulele funcţionale, echipamentelemedia, agora - un spaţiu convivial de dialog, prezenţa permanentă ainterlocutorilor avizaţi şi nu în ultimul rând participarea unuinumăr impresionant de actori direcţi din lumea "deşeurilor" fac dinaceastă iniţiativă o adevărată platformă de comunicare, deschisăcorpului social în ansamblul său, de la preşcolar la instituţii, dela cetăţean la antreprenor şi de la ONG-uri la administraţialocală.

Muzeu, deci, în sensul unui memento - adică al unui exerciţiuconstant al memoriei - premiza oricărui angajament care face dinnoi fiii cetăţii. O poveste cu noi, despre noi, pentru noi",declară Ilie Brie, Preşedintele Asociaţiei CEDD."

Inugurarea Muzeului Deseurilor va avea loc pe data de 23 noiembrie2010, la orele 14.00.

Incepand cu data de 24 noiembrie, accesul în muzeu se va facegratuit, 7 zile din 7, între orele 12:00 şi 22:00.

Locaţia: AFI Palace Cotroceni, etaj 1, în zona dedicatăcopiilor, deasupra magazinului Real.

Organizatori: AsociatiaCentrul de Excelenţă pentru Dezvoltare Durabilă, Ministerul Mediului şiPădurilor, AFI Palace Cotroceni.

Parteneri media: RFI, www.port.ro, Oferte Speciale, Revista Ecologic,Think Outsidethe Box, www.Greenblog.ro, www.Descopera.ro, www.telegrafonline.ro, www.ne-cenzurat.ro, www.stirimm.ro, www.121.ro

Sponsori: Asociaţia Română pentru Ambalaje şi Mediu, Recolamp, Ecotic, Eco-RomAmbalaje, Remat Holding.

Tag-uri: mediu | ecologie | deseu | muzeu | AFI Palace | CEDD