Home » D:News » (P) Consiliul Judeţean Ilfov doreşte să transforme judeţul într-un centru economic şi ştiinţific internaţional

(P) Consiliul Judeţean Ilfov doreşte să transforme judeţul într-un centru economic şi ştiinţific internaţional

06.19.2019
Oameni de ştiinţă din Europa, experţi şi reprezentanţi ai autorităţilor locale s-au reunit la Bucureşti, la conferinţa „Science meets Regions/Science builds the future”, care a avut loc la Biblioteca Naţională a României, pentru a discuta despre modul în care deciziile politice pot fi fundamentate pe cercetarea ştiinţifică. „Science meets Regions/Science builds the future” face parte dintr-o serie de evenimente organizate de Joint Research Centre (JRC), serviciul ştiinţific şi de cercetare intern al Comisiei Europene.

Oameni de ştiinţă din Europa, experţi  şi reprezentanţi ai autorităţilor locale s-au reunit la Bucureşti, la conferinţa „Science meets Regions/Science builds the future, care a avut loc la Biblioteca Naţională a României, pentru a discuta despre modul în care deciziile politice pot fi fundamentate pe cercetarea ştiinţifică. „Science meets Regions/Science builds the futureface parte dintr-o serie de evenimente organizate de Joint Research Centre (JRC), serviciul ştiinţific şi de cercetare intern al Comisiei Europene. Reprezentanţii JRC au subliniat că este nevoie de un efort integrat în dezvoltarea politicilor publice bazate pe fundamente ştiinţifice, prin implicarea şi colaborarea celor trei piloni sociali – autorităţi, oameni de ştiinţă şi cetăţeni.

            Cosiliul Judeţean Ilfov, prin preşedintele Marian Petrache susţine transformarea localităţii Măgurele într-un smart city, având la bază politici publice fundamentate pe rezultatele cercetării ştiinţifice şi speră că va fi prima dintr-un lung şir de localităţi, care va adopta această viziune. Oraşele din România trebuie să se dezvolte în concordanţă cu nevoile actuale ale locuitorilor, mediului de afaceri, să ţină pasul cu tehnologia digitala şi să se adapteze noii generaţii.

            Smart-city înseamnă proiecte de parcări inteligente, un sistem de management al traficului rutier, o reţea de măsurare a calităţii aerului, staţii de încărcare pentru maşini electrice, proiecte de introducere a catalogului electronic şi a tabletelor în şcoli, wi-fi în locuri publice, iluminat stradal cu senzori sau un management inteligent al deşeurilor.

            „Este nevoie să fundamentăm politicile publice pe doi piloni: pe randamentul resurselor investite şi pe creşterea calităţii vieţii. Cum prioritizezi ca să ai randament maxim?! Ei bine, aici intervin experţii care fac analiza lor, fac balanţa cost-beneficiu şi prioritizează în condiţiile resurselor date. Administraţia performantă va fi de fapt un trinom – administraţia, experţii/mediul academic şi cetăţeanul. Că nu suntem în război. Nu trebuie să trăim în tabere diferite, trebuie să fim în parteneriat. Apoi, Consiliul Judeţean trebuie să facă politici publice pentru întreaga regiune, nu fiecare pe bucăţica lui.” – Marian Petrache, preşedinte al Consiliului Judeţean Ilfov.

            Transformarea oraşului Măgurele în smart-city este un proiect pilot al Consiliului Judeţean Ilfov, iar în cadrul evenimentului au fost identificate şi propuse soluţii pentru ca această localitate să devină un “oraş inteligent”. La bază a stat un studiu realizat de Institutul de Politici Publice.

            Cu o populaţie de aproximativ 11.000 de locuitori, aflată pe un trend ascendent, oraşul Măgurele este al optulea şi cel mai mic centru urban al judeţului Ilfov din punct de vedere demografic, dar cu un potenţial ridicat de dezvoltare. Pol internaţional de cercetare, situat în apropierea Bucureştiului, oraşul Măgurele dispune de o strategie durabilă pentru perioada 2017 – 2022 care acoperă diverse domenii ale comunităţii locale, de la infrastructură şi amenajarea teritoriului, mediu, educaţie, administraţie publică, cultură.

            Propunerile de investiţii pe anul 2019 cuprinde o serie de cheltuieli pentru investiţii ce includ folosirea noilor tehnologii, cum ar fi:

            Capitolul autorităţi publice: soft de management al documentelor, sisteme informatice, soft pentru parcări, soft registrul jurnal GDPR, soft bibliotecă online, soft stare civilă, modul de depunere a documentelor pentru contribuabili, hartă interactivă GIS.

            O simplă posibilitate de evaluare a serviciilor publice de către cetăţeni plasată pe pagina web a primăriei poate reprezenta un prim pas făcut în dialogul cu cetăţenii. Un alt exemplu de implicare a cetăţenilor în guvernarea comunităţii respective este oferirea posibilităţii acestora de a sesiza probleme locale, într-un format accesibil şi publicarea în timp real a rezultatelor prin crearea unei hărţi a problemelor sesizate.

            Capitolul Poliţie locală: cheltuieli şi pentru sisteme informatice sau alte dotări ale poliţiei locale (camere video de corp, radiotelefoane portabile).

            Capitolul Servicii, Dezvoltare Publică şi Locuinţe: modernizare iluminat public, extindere reţea de iluminat, camere mobile supraveghere localitate, sistem monitorizare video localitate.

            Conceptul de locuinţe pasive este unul deja testat cu succes, chiar în Bucureşti fiind în derulare o serie de proiecte în acest sens, acesta presupunând o regenerare urbană bazată pe instalarea de panouri solare pentru respectivele locuinţe şi a unor noi tehnologii (conducte de aer cald în pereţi care asigură păstrarea energiei termine, blocuri de parafină care absorb energia în timpul zilei şi o degajă în timpul nopţii etc) care să sporească cu mult eficienţa energetică a respectivelor locuinţe şi practic, în unele cazuri chiar să tindă către independenţă energetică.

            Un sistem inteligent de management al deşeurilor, poate avea şi el multiple componente smart, cum ar fi:

  • senzori instalaţi în cadrul punctelor de colectare, care arată în timp real gradul de ocupare a respectivelor pubele. În acest fel, prin agregarea datelor respective şi analizarea lor, se pot crea trasee ale utilajelor de colectare ca să eficientizeze cu mult activitatea acestora.
  • altă modalitate este cea de a măsura cantitatea şi de a înregistra automat respectiva cantitate de deşeuri de la punctele de colectare, optimizând din nou programul de colectare.
  • datele colectate de la senzorii respectivi pot genera o hartă care arată unde sunt priorităţile de colectare cele mai stringente, conducând astfel la economii de resurse considerabile pentru autorităţile locale.

            Capitolul Protecţia Mediului: Noile tehnologii pot aduce beneficii importante pentru sănătatea locuitorilor prin simpla măsurare a calităţii aerului şi a furnizării acestor date, a identificării zonelor mai poluate şi a informării cetăţenilor. Spre exemplu, în Zurich au fost montaţi senzori de măsurare a calităţii aerului chiar pe autobuze, datele acelor senzori generând o hartă cu poluarea din oraş şi concentraţia de particule capabilă să sugereze chiar utilizatorilor cea mai puţin poluată rută pentru a ajunge la destinaţia dorită de aceştia.

            Capitolul Transporturi: asfaltare străzi, amenajare piaţă centrală, trotuare, podeţe, amenajare parcări, pod peste centură.

            Dezvoltarea unei aplicaţii mobile a oraşului care să arate în timp real o serie de date utile pentru cetăţeni poate fi o componentă smart pentru oraşul Măgurele:

  • posibilitatea cetăţenilor de a plăti taxe şi impozite prin intermediul aplicaţiei, de a plăti pentru parcare;
  • afişarea orarelor privind transportul în comun, a timpilor de aşteptare;

            Pentru investiţiile viitoare referitoare la amenajarea de parcări publice, includerea senzorilor de parcare care pot afişa în timp real locurile libere are potenţial de a integra tehnologia în decongestionarea traficului.

            Având în vedere că infrastructura şi conexiunile cu principalele mijloace şi căi de transport sunt văzute ca una dintre principalele probleme actuale de la nivelul oraşului Măgurele, promovarea transportului alternativ, dar şi a transportului ecologic reprezintă un domeniu cu potenţial în acest oraş.

„Noi, odată cu evenimentul pe care l-am organizat cu suportul JRC, a experţilor, a primarilor, a cetăţenilor, naştem discuţia. Creăm motivele să vedem cum se vor cheltui banii pe o strategie integrată, care priveşte tot judeţul. Iar fundamentarea politicilor publice pe expertiza oamenilor de ştiinţă şi a cercetătorilor va însemna că nu a luat administratorul o decizie după bunul plac, ci în urma unor analize, iar proiectele alese pentru implementare au fost cele mai bune care puteau fi alese. Să începem de acum şi de aici. Din Ilfov. Să facem dezvoltare bazată pe dovezi. Ilfovul e pionier în acest domeniu. În ţară, exemplul îl dăm chiar noi. Şi sper că după întâlnirea de azi se va lua microbul.” – Marian Petrache, preşedinte al Consiliului Judeţean Ilfov

Instituţiile de cercetare şi cele academice pot avea un rol important în dezvoltarea regiunii de S-V a judeţului Ilfov prin extinderea campusului universitar din Măgurele, construcţia de noi locuinţe pentru studenţi sau dezvoltarea unui centru de transfer tehnologic în cadrul proiectului Măgurele Science Park.

Cetăţenii aşteaptă schimbări în, aproape, fiecare zi, iar societatea este dominată de tehnologie. Ştiinţa este parte integrantă a societăţii. Bineînţeles că acest lucru se poate realiza numai prin implicarea administraţiilor publice. Oamenii de ştiinţă trebuie să îi convingă pe politicieni.” – Acad. Nicolae Victor Zamfir, directorul general al Institutului de Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei”

            Printre cei prezenţi la eveniment s-au numărat Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Marian Petrache, directorul general al Institutului de Cercetare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei“ (IFIN-HH), academician Nicolae Victor Zamfir, directorul Institutului pentru Politici Publice, Adrian Moraru, academician Ioanel Sinescu, rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie, Giancarlo Caratti, Şef de Unitate, Proprietate Intelectuală şi Transfer Tehnologic al Centrului Comun de Cercetare, Paris Kokorotsikos, Director Executiv Euroconsultants SA, Hardy R. Schmitz, Preşedinte al Consiliului Consultativ, Asociaţia Internaţională a Parcurilor Ştiinţifice şi a Zonelor de Inovare dar şi alţi reprezentanţi ai parcurilor ştiinţifice din Europa şi ai asociaţiilor internaţionale de profil.

            Evenimentul „Science meets Regions/Science builds the futureorganizat de Consiliul Judeţean Ilfov în parteneriat cu Joint Research Centre (Centrul de Cercetare al Comisiei Europene) reprezintă un prim pas în stabilirea colaborării dintre autorităţile publice şi mediul ştiinţific, care poate pune bazele implementării unor politici publice durabile şi sustenabile.

„Trebuie să admitem că lipsa de performanţă a instituţiilor publice a dus la neîncrederea cetăţenilor în administraţie şi în instituţii în general, iar primul lucru pe care trebuie să-l recâştigăm este această încredere – fie că vorbim de primării, de ministere, de guvern, de şcoli sau de spitale. Iar încrederea nu se poate câştiga decât prin performanţă. Din acest motiv, iniţiativa JRC vine într-un moment cheie al societăţii noastre şi va fi tratată cu maximă seriozitate aşa încât prin aplicarea acestui mod de lucru să reclădim încrederea în instituţiile statului. Este nevoie de mai multă comunicare din partea tuturor.Marian Petrache, preşedinte al Consiliului Judeţean Ilfov

Odată cu realizarea planului dezvoltarea durabilă al Bancii Mondiale, vor rezulta o serie de proiecte pe care Consiliul Judeţean Ilfov doreşte să le pună în dezbatere cetăţenilor, oamenilor de ştiinţă şi reprezentanţilor mediului de afaceri.

Cele mai noi articole
Primul brevet de invenţie obţinut de un român. Cine a fost Petrache Poenaru
Primul brevet de invenţie obţinut de un român. Cine a fost Petrache Poenaru
În două luni vom putea reveni la normalitate, susține încă un expert care spune că pandemia va fi învinsă anul acesta
În două luni vom putea reveni la normalitate, susține încă un expert care spune că pandemia va fi învinsă anul acesta
Românii au aplicat în număr record pentru locuri de muncă în 2021
Românii au aplicat în număr record pentru locuri de muncă în 2021
Europa e din ce în ce mai bătrână – doar 16% din populaţie are între 15 şi 29 de ani
Europa e din ce în ce mai bătrână – doar 16% din populaţie are între 15 şi 29 de ani
ProSport.ro – site-ul pe care românii au petrecut cel mai mult timp! Halep, noul antrenor al ”naționalei” sau Djokovic, printre subiectele de interes major
ProSport.ro – site-ul pe care românii au petrecut cel mai mult timp! Halep, noul antrenor al ”naționalei” sau Djokovic, ...
„Muntele care arde”, focul misterios din Australia nestins de cel puțin 6.000 de ani
„Muntele care arde”, focul misterios din Australia nestins de cel puțin 6.000 de ani
Ar putea exista vreodată creaturi de mărimea lui Godzilla sau King Kong?
Ar putea exista vreodată creaturi de mărimea lui Godzilla sau King Kong?
6 instrumente spațiale care s-au ciocnit de corpuri cerești de dragul științei
6 instrumente spațiale care s-au ciocnit de corpuri cerești de dragul științei
Bulele de aer din gheața din Antarctica indică o cauză a scăderii oxigenului
Bulele de aer din gheața din Antarctica indică o cauză a scăderii oxigenului
Chiar este posibil să devii accidental alergic la carnea roșie. Explicația științifică
Chiar este posibil să devii accidental alergic la carnea roșie. Explicația științifică
Lusitania, nava care a contribuit la intrarea SUA în Primul Război Mondial
Lusitania, nava care a contribuit la intrarea SUA în Primul Război Mondial
Experții spun că Omicron este „cel mai exploziv și mai transmisibil virus din istorie”
Experții spun că Omicron este „cel mai exploziv și mai transmisibil virus din istorie”
„Soarele artificial” al Chinei a doborât un nou record mondial pentru fuziunea plasmei
„Soarele artificial” al Chinei a doborât un nou record mondial pentru fuziunea plasmei
Forțele Spetsnaz, arma cea mai de preț a Rusiei
Forțele Spetsnaz, arma cea mai de preț a Rusiei
Un vehicul electric inspirat de Tesla Cybertruck te-ar putea ajuta să cureți zăpada
Un vehicul electric inspirat de Tesla Cybertruck te-ar putea ajuta să cureți zăpada
Un dietetician explică de ce nu toate caloriile sunt la fel
Un dietetician explică de ce nu toate caloriile sunt la fel
Masculii tineri de elefant își controlează agresivitatea dacă în apropiere se află masculi mai în vârstă
Masculii tineri de elefant își controlează agresivitatea dacă în apropiere se află masculi mai în vârstă
Primul preşedinte american care a fost SILIT să îşi dea demisia
Primul preşedinte american care a fost SILIT să îşi dea demisia