Home » Istorie » Documentele în baza cărora a avut loc procesul şi execuţia cuplului Ceauşescu

Documentele în baza cărora a avut loc procesul şi execuţia cuplului Ceauşescu

Documentele în baza cărora a avut loc procesul şi execuţia cuplului Ceauşescu
Publicat: 27.12.2019
Fără îndoială, cel mai subţire dosar (fizic vorbind) de condamnare la moarte a unor inculpaţi în România, în toată istoria jurisprudenţei, a fost cel al soţilor Elena şi Nicolae Ceauşescu.

Avînd la bază doar cele două stenograme găsite în clădirea Comitetului Central de către procurorul militar Dan Voinea, din care reieşea ordinul dat de Ceauşescu de a se trage în manifestanţii revoltaţi la Timişoara, acesta din urmă a avut la dispoziţie mai puţin de o zi (practic, cîteva ore) pentru a alcătui dispozitivul de trimitere în judecată a soţilor Ceauşescu. Actele sînt reunite în dosarul înregistrat cu nr. 1/S[ecţia] P[enală], sugerînd că este primul proces care se judecă sub egida statului democratic şi nu de către vechea justiţie comunistă, se arată într-un material al istoricului Marius Oprea pentru Mediafax.

Sub imperiul grabei s-a desfăşurat şi procesul, pentru care generalul Victor Atanasie Stănculescu, cel care a organizat punerea în practică a deciziei politice de lichidare fizică a soţilor Ceauşescu în 24 decembrie, prin decretul CFSN semnat de Ion Iliescu, a dat termen de numai o oră, pentru judecarea lui.

La citirea sentinţei de condamnare la moarte, inculpaţii nu au făcut recurs, nerecunscînd legalitatea instanţei de judecată. Punerea în fapt a sentinţei, prin executarea lui Nicolae şi a Elenei Ceauşescu a avut loc la orele 14.45.

1.
[Decret]

Consiliul Frontului Salvării Naţionale din România, constituit prin voinţa poporului român la 22 Decembrie 1989, ca organ suprem al puterii de stat;
Avînd în vedere faptele deosebit de grave săvîrşite de cetăţenii CEAUŞESCU NICOLAE şi CEAUŞESCU ELENA, destituiţi din funcţiile de stat şi politice prin acţiunea revoluţionară a maselor populare;
Constatînd că aceştia au organizat din timp şi au dirijat o serie de acţiuni ostile, îndreptate împotriva poporului român,
HOTĂRĂŞTE:
1.Instituirea unui Tribunal Militar Excepţional, care să procedeze de urgenţă la judecarea faptelor comise de CEAUŞESCU NICOLAE şi CEAUŞESCU ELENA. Urgenţa este impusă de dorinţa, în acest sens a tuturor cetăţenilor cinstiţi ai României;
2.Tribunalul Militar excepţional va judeca această cauză în conformitate cu prevederile legale rămase în vigoare, în ce priveşte procedura şi dreptul material penal;
1. Acest tribunal va fi alcătuit în componenţa stabilită de legea pentru organizarea judecătorească în vigoare, urmînd a se asigura întocmai dreptul de apărare al făptuitorilor.
Preşedintele Consiliului Frontului
Salvării Naţionale
ION ILIESCU
România, Bucureşti, 24 decembrie 1989.

2. Rechizitoriul inculpaţilor Elena şi Nicolae Ceauşescu, 24 decembrie 1989

Nr. 1-S.P./ 1989
24.12.1989
Confirm
Procuror Col. de Justiţie [lipsesc numele şi semnătura]

Rechizitoriu, 24 decembrie 1989

Procuror militar, maior de justiţie Voinea Dan, din cadrul Direcţiei Procuraturilor Militare, examinînd dos. Nr. 1-S.P./1989 privind pe inculpaţii Ceauşescu Nicolae şi Ceauşescu Elena, cercetaţi pentru săvîrşirea infracţiunilor de genocid, prevăzut de art.357 Cod Penal, subminarea puterii de stat, prevăzut de art. 162 din Codul Penal, actele de diversiune prevăzute de art. 163 din Codul Penal, subminarea economiei naţionale, prevăzută de art. 165 al 2 din Codul Penal.
Constat următoarele:
Inculpaţii Ceauşescu Nicolae şi Ceauşescu Elena, în calităţile îndeplinite pe linie de stat şi de partid au acţionat direct şi premeditat în scopul de a distruge poporul român şi naţionalităţile colocuitoare, supunînd întreaga colectivitate de oameni din ţara noastră la condiţii de existenţă sau tratament de natură să ducă la distrugerea fizică şi ordonînd să se tragă în masele de demonstranţi care au manifestat paşnic în mai multe oraşe din ţară, în perioada 16-22 decembrie 1989.
Inculpaţii, mai mult decît atît, au ordonat desfăşurarea de acţiuni armate care au slăbit puterea de stat, au distrus şi adus în stare de neîntrebuinţare uzine, instalaţii, căi de comunicaţii, aducînd astfel atingere securităţii statului şi au folosit o organizaţie din cele prevăzute în art. 145 din cod. Penal pentru subminarea economiei naţionale, aşa cum rezultă din probele existente la dosar.

Faţă de cele de mai sus, în baza art. 262 pct.1 lit. A din Codul de procedură penală,
Dispun
Punerea în mişcare a acţiunii penale şi Trimiterea în judecată a inculpaţilor în stare de arest:
1. Ceauşescu Nicolae, fiul lui Andruţă şi Maria, născut la data de 26 ianuarie 1912 în com. Scorniceşti jud. Olt, cu domiciliul stabil în Bucureşti, B-dul Primăverii nr. 50, sect.1, pentru săvîrşirea infracţiunilor prevăzute de art. 162, art. 163, art.165, al 2 şi art.357 al 1 din Codul Penal, cu aplicarea art. 33, 34 şi 41 al. Z din Codul Penal.
2. Ceauşescu Elena, fiica lui Nae şi Alexamdrina, născută la data de 7 ianuarie 1916 în comuna Petreşti jud. Dîmboviţa, cu domiciliul în Bucureşti, B-dul Primăverii nr. 50, sect. 1, pentru săvîrşirea infracţiunilor prev. de art. 357 alin. 1 lit. A şi c din Codul Penal, art. 162, art. 163, art. 165 alin. 2, din Codul Penal, cu aplicarea art. 33, 34 şi 41 alin. 2 din Codul Penal.
În baza art. 264 din Codul de Procedură Penală, dosarul se trimite
La Tribunalul Militar excepţional, instituit în temeiul Hotărîrii Consiliului Frontului Salvării Naţionale din data de 24 decembrie 1989, respectiv Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti.

Procuror militar
Maior de justiţie, ss. Dan Voinea

3. Sentinţa de condamnare la moarte a inculpaţilor Elena şi Nicolae Ceauşescu, dată de Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti în 25 decembrie 1989

ROMÂNIA
TRIBUNALUL MILITAR TERITORIAL BUCUREŞTI

DISPOZITIVUL

Sentinţei nr. 1 din 25 decembrie 1989

Cu unanimitate de voturi condamnă pe inculpaţii:
– Ceauşescu Nicolae, fiul lui Andruţă şi Maria, născut la data de 26 ianuarie 1918, în comuna Scorniceşti, judeţul Olt, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Bulevardul Primăverii nr. 50, sectorul 1, în prezent arestat
şi
– -Ceauşescu Elena, fiica lui Nae şi Alexandrina, născută la data de 6 ianuarie 1916, în comuna Petreşti, judeţul Dîmboviţa, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Bulevardul Primăverii, nr. 50, sectorul 1. la pedeapsa capitală şi confiscarea totală a averii pentru săvîrşirea următoarelor infracţiuni:
– genocid, prev. de art. 357 alin. 1 lit. a-c C. Pen.
– subminarea puterii de stat prev. de art. 162 alin. 1 C. Pen.
– acte de diversiune prev. de art. 163 C. Pen.
– subminarea economiei naţionale prev. de art. 165 alin. 2 C. Pen.. toate cu aplicarea art. 33-34 şi 41 alin. 2 C. Pen.
În baza art. 998 C. civil şi art. 14 alin. 3 lit. A din Codul de Procedură Penală obligă pe inculpaţii să restitue statului român toate sumele de bani, metale preţioase şi orice alte valori depuse de aceştia, sub orice nume, la bănci străine sau la alte instituţii ori persoane din străinătate sau, potrivit art. 14 alin. 3 lit. B din Codul de Procedură Penală şi art. 998 din Codul Civil, să plătească statului, în solidar. echivalentul acestor bunuri în dolari S.U.A.
Potrivit art. 163 şi art. 357 alin. 2 lit. C. din Codul de Procedură Penală, menţine măsurile asigurării luate de Direcţa Procuraturilor Militare asupra tuturor bunurilor aparţinînd inculpaţilor.
Cu drept de recurs.
Pronunţată astăzi, 25 decembre 1989, în şedinţă publică, în prezenţa inculpaţior, în garnizoana Tîrgovişte.
Hotărîrea este rămasă definitivă prin nerecurare şi executorie.

4. Procesul medico-legal de constatare a sentinţei de condamnare la moartea a soţilor Ceauşescu

Proces verbal din 25 XII 1989

Subsemnaţii: Dr. Verdeş Liviu şi Dr. Olteanu Florin atestăm prin prezenta că sentinţa de condamnare la pedeapsa capitală, pronunţată împotriva inculpaţilor Ceauşescu Nicolae şi Ceauşescu Elena de către un Tribunal Militar legal constituit a fost adusă la îndeplinire azi, 25-XII-89 ora 14.45, constatîndu-se moartea lor clinică şi biologică.

Dr. Olteanu Fl. Dr. Verdeş Liviu

 

Mihaela STOICA
Mihaela STOICA
Mihaela Stoica a fost redactor-șef Descopera.ro între februarie 2015 - decembrie 2021, iar în prezent este colaborator al site-ului. Absolventă de Istorie, a fost mai întâi profesor. A intrat în presa online în 2006, la agenţia NewsIn. A lucrat apoi în redacţiile Adevărul şi Gândul, ... citește mai mult
Urmărește DESCOPERĂ.ro pe
Google News și Google Showcase