Dezastrul produs de bombardamentele aeriene asupra Bucureştiului din 1944


  • Sursa: Arhivele Naţionale Istorice Centrale şi Arhivele Militare Române
  • Sursa: Arhivele Naţionale Istorice Centrale şi Arhivele Militare Române
  • Sursa: Arhivele Naţionale Istorice Centrale şi Arhivele Militare Române
  • Sursa: Arhivele Naţionale Istorice Centrale şi Arhivele Militare Române
  • Sursa: Arhivele Naţionale Istorice Centrale şi Arhivele Militare Române
  • Dezastrul produs de bombardamentele aeriene asupra Bucureştiului din 1944
1/1