Prima pagină Stiinta

Acad. prof. dr. Solomon Marcus la 85 de ani - O viaţă dedicată matematicii şi informaticii

Marin Vlada | 03.01.2010 | ● Vizualizări: 660
Acad. prof. dr. Solomon Marcus la 85 de ani - O viaţă dedicată matematicii şi informaticii     Solomon Marcus, matematica, stiinta + zoom
Galerie foto (1)

La 1 martie 2010, acad. prof. dr. Solomon Marcus împlineşte 85 de ani de viaţă. Cursurile de analiză matematică ale profesorului Solomon Marcus erau adevărate momente de spectacol matematic, ce realizau diverse analogii şi comparaţii între diverse gândiri şi teorii, între construcţii şi reconstrucţii, între demonstraţii şi argumentaţii, între metode şi calcule.

În cadrul unui curs de analiză matematică profesorul SolomonMarcus ne-a explicat că "la facultate în primul rând se învaţă cumtrebuie să înveţi matematică, cum trebuie să gândeşti şi ce trebuiesă studiezi, în al doilea rând se învaţă cum să foloseşti revisteleşi cărţile din biblioteca facultăţii, şi în al treilea rând seînvaţă să ai viziune, să imaginezi şi să creezi" spune astăzi conf.Dr. Marin Vlada de la Universitatea din Bucuresti. Anul 2010 estedeclarat "Anul Matematicii în ŞcoalaRomânească", şi astfel rămân valabile vorbele acad.Solomon Marcus.

A fost un permanent animator în rândul studenţilor şi alspecialiştilor, pentru promovarea şi răspândirea matematicii şiinformaticii în cele mai diferite domenii: literatură, istorie,arheologie, economie, muzică, cinematografie etc. În discursul derecepţie de la Academia Română, susţinut Joi 27 martie 2008,intitulat "Singurătatea Matematicianului" Acad. Prof. Dr. SolomonMarcus îşi aminteşte despre Grigore C. Moisil - întemeietorulinformaticii româneşti, "Pentru Moisil, Matematica a fost mai multdecât un domeniu de cercetare. A fost un mod de a vedea lumea, dea-şi trăi viaţa. Avea capacitatea de a injecta gândire matematicăîn orice fenomen pe care îl observa."

"Este singurul matematician român cu numărul Erdös egal cu unu.Şi-a desfăşurat activitatea de cercetare în analiză matematică,topologie, informatică teoretică, lingvistică, poetică, semiotică,istoria şi filosofia ştiinţei şi aplicaţii ale matematicii îndiferite ştiinţe ale naturii sau societăţii. Cartea sa Gramatici şiautomate finite din 1964 este una dintre primele din lume în teorialimbajelor formale, baza teoretică în studiul limbajelor deprogramare." spune acad. prof. dr. Marius Iosifescu în răspunsul ladiscursul de recepţie de la Academia Română. "Volumul Poeticamatematică este datorat unui matematician care s-a facut cunoscutlumii ştiinţifice internaţionale prin lucrările sale adânci dematematici pure şi prin contribuţia sa esenţială la constituireaunei ştiinţe noi: lingvistica matematică." Gr. C. Moisil, 1970.

"A te pretinde matematician este o cutezanţă pe care puţinepersoane în cunoştinţă de cauză şi-o pot permite. Şi-a permis-oNorbert Wiener, în titlul autobiografiei sale, după ce comunitateamatematică internaţională l-a recunoscut ca autor al unorimportante noţiuni şi rezultate matematice şi ca un deschizător dedrumuri. Dar un alt autor, Paul R. Halmos, cu o foarte bunăreputaţie în matematică, însă cu o clasă sub aceea a lui Wiener, afost mai prudent şi şi-a intitulat volumul său de memorii "I wantto be a mathematician" (Doresc să fiu matematician). Avem deci învedere pe matematician în ipostaza sa majoră. Drumul către aceastăţintă poate fi o aventură care merită a fi relatată, chiar dacăţinta nu este efectiv atinsă." spune profesorul Solomon Marcusdespre "A fi Matemaician"

Referinţă: Elearning

CITESTE SI: