Prima pagină Homepage

(P)

Redactia Descopera.ro | 07.18.2011 | ● Vizualizări: 364
(P)     advertorial + zoom
Galerie foto (1)

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
"Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013" - "Investeşte în oameni!"
Titlul proiectului: "Îmbunătăţirea aptitudinilor antreprenoriale pentru angajaţii din domeniul valorilor mobiliare"
Axa Prioritara 3, "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderii"
Domeniul major de intervenţie 3.1 "Promovarea culturii antreprenoriale"
Contract nr. POSDRU/92/3.1/S/63008

Start în programul de formare profesională continuă pentru angajaţii pieţei de capital

Asociaţia Brokerilor lanseaza în luna iulie primele 3 dintre cele 83 de cursuri din cadrul proiectului "Îmbunătăţirea aptitudinilor antreprenoriale pentru angajaţii din domeniul valorilor mobiliare", cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013" - "Investeşte în oameni!". Primele cursuri vor fi organizate in Bucuresti, pe teme precum "Leadership" (20-24 iulie 2011, 1-5 august 2011), "Planificarea vânzării" (25-29 iulie 2011, 8-12 august 2011) şi "Produse de investiţii folosite în alte state UE, condiţii şi tehnici de implementare în România" (25-29 iulie 2011, 24-28 august 2011) şi vor intra în programul de formare profesională continuă, conform Regulamentului 12/2010 al CNVM. Cursurile au fost autorizate de către CNVM in acest sens.

Cursurile se adresează atât angajaţilor societăţilor de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.) şi ai instituţiilor de credit care activează în piaţa de capital, cât şi ai instituţiilor întregii pieţe de capital (operatori de piaţă, operatori de sistem, depozitar central al valorilor mobiliare, organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, fonduri închise de investiţii mobiliare - S.I.F, societăţi de administrare a investiţiilor şi consultanţii de investiţii) şi ai investitorilor persoane juridice pe piaţa de capital din România. Participarea la cursuri este gratuită.

Cursul cu tema "Planificarea vânzării" este destinat dezvoltării competenţelor antreprenoriale de planificare profesionistă a vânzării de către angajaţii şi managerii din cadrul societăţilor care activează pe piaţa valorilor mobiliare. În cadrul acestuia, participanţii vor deprinde tehnici şi abilităţi de bază şi avansate în vânzare, în vederea abordării profesioniste a clienţilor şi a promovării etice a produselor şi a serviciilor financiare specifice pieţei de capital. Cursul va acorda o atenţie deosebită construirii relaţiilor pe termen lung cu clienţii, în vederea utilizării şi dezvoltării continue atât a reţelei de clienţi deja câştigaţi, cât şi de poteniali clienţi, pentru a genera noi contacte şi a continua permanent procesul de vânzare.

Participanţii la cursul de "Leadership" vor învăţa să-şi adapteze stilul de conducere la situaţiile specifice din activitate, să planifice la nivel strategic şi operativ şi să implementeze cu succes aceste planuri în realitate. Îşi vor perfecţiona abilităţile de comunicare eficace cu subordonaţii atât în comunicare directă, cât şi în sedinţe şi, în plus, vor exersa tehnici de dezvoltare a acestora prin delegare şi coaching. Cursanţii vor învăţa să iniţieze şi să gestioneze procese de schimbare precum şi modalităţi practice de exploatare a potenţialului inovativ al angajaţilor. Un astfel de program se adresează şefilor/directorilor de departamente şi direcţii din cadrul companiilor sau angajaţilor care au potenţialul de a ocupa aceste poziţii.

Cursul "Produse de investiţii folosite în alte state UE, condiţii şi tehnici de implementare în România" îşi propune sa abordeze aspecte importante cum ar fi compararea tipurilor de instrumente financiare tranzacţionate pe bursele europene prin prisma volumelor tranzacţionate, dar şiprezentarea tuturor tipurilor de instrumente financiare, pe niveluri de piaţă de tranzacţionare (piaţa reglementată, MTF, OTC). Deoarece implementarea unui nou instrument financiar reprezintă un ansamblu complex de cunoştinţe şi operaţiuni, dezvoltate împreună cu mai multe instituţii terte, la realizarea unui astfel de obiectiv participă angajaţii de la toate nivelurile companiei, implicit managementul, analiştii financiari şi reprezentanţii din departamentul de vânzări.

Descrierea detaliata a celor 11 teme de curs abordate în cadrul programului de formare profesionala continuă poate fi consultată pe site-ul: www.perfectionare-piatadecapital.ro

Persoanele interesate să participe la aceste cursuri, dar şi la cursuri pe alte teme care vor fi organizate pana în luna iunie 2012, vor trebui să completeze Chestionarul de Selecţie afişat pe site-ul proiectului: www.perfectionare-piatadecapital.ro. Pentru detalii suplimentare privind înscrierea, pot contacta reprezentanţii Asociaţiei Brokerilor, conform datelor de mai jos:

Tel: 021-317.99.33; Fax:021.317.99.34;

E-mail: secretariat@asociaţiabrokerilor.ro

Persoane de contact: Ingrid Zamfir - expert promovare şi Anca Dobrea - expert logistică seminarii şi cursuri.

www.perfectionare-piatadecapital.ro

Adresă: B-dul Carol I , nr.34-36, et.12, sector 2, Bucuresti , România, Cod Postal 020922.

Tag-uri: advertorial

ASCULTĂ CE GÂNDEȘTI